Asbest

Mag je asbest nog gebruiken?

Asbest: mag het nog gebruikt worden?

Asbest was ooit een bijzonder populair bouwmateriaal. Hierdoor is het lange tijd in veel verschillende constructies gebruikt. Dat asbest schadelijk is en zodoende niet meer gebruikt wordt, is bij de meeste mensen wel bekend. Maar mag je asbest nog gebruiken voor bepaalde toepassingen. Veldhuis Asbestsanering gaat daar in dit artikel wat dieper op in. Lees dus snel verder.

Gebruik van asbest vandaag de dag

Mag je asbest nog gebruiken? Het simpele antwoord op die vraag is een volmondig: nee! Asbest mag op geen enkele manier meer gebruikt worden. Sinds 1994 is zowel de handel in als het gebruik van asbest verboden. Daarnaast is ook het bewerken van al aanwezige asbestmaterialen (bijna altijd) verboden. De enige ‘uitzondering’ hierop is dat er nog altijd veel asbest aanwezig is in (oudere) gebouwen, installaties en schepen. De enige momenten dat er nog gewerkt wordt met asbest, is wanneer asbest door ervaren specialisten wordt verwijderd.

Waarom is asbest zo gevaarlijk?

Zolang asbest in goed ander materiaal verborgen zit, is er in principe niks aan de hand en kan het gewoon blijven zitten. Zodra er een asbestplaat doormidden breekt of er in geboord of gezaagd wordt, komen er echter minuscule vezels in de lucht vrij. Het inademen van deze asbestvezels kan kankerverwekkend zijn. Vooral in een woning is dat bijzonder gevaarlijk omdat de asbest daar aanwezig kan blijven en keer op keer opnieuw kan worden ingeademd. Het is dan ook het herhaaldelijk inademen van asbest wat voor (grote) gezondheidsproblemen kan zorgen op de lange termijn. Zodra je klachten krijgt door het (veelvuldig) inademen van asbestvezels ben je dan ook al vaak tientallen jaren verder.

Nieuwe methoden voor verwijderen

Om ervoor te zorgen dat de gevaren die asbest met zich meebrengt zoveel mogelijk beperkt worden, wordt er veel onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om asbest te stabiliseren en te verpakken voor verdere veilige verwerking. Denk hierbij aan het aanbrengen van speciale coatings of schuimsoorten die ervoor zorgen dat asbestvezels goed kunnen worden vastgehouden. Zo kunnen ze worden ingekapseld en verwijderd zonder gezondheidsrisico’s. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook veel ontwikkelingen geweest op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen voor specialisten die asbest verwijderen. Denk hierbij aan nieuwe adembeschermingsmaskers en moderne beschermingspakken.

Meer over asbestsanering

Wil je meer weten over asbestsanering? Of heb je een probleem met asbest en heb je snel een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf nodig om je te helpen? Bel ons op 06 13 54 36 37 of mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl en je bent verzekerd van een professionele en veilige asbestsanering! Een bericht sturen via het contactformulier kan uiteraard ook. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Asbest saneren

Waarom asbest ooit werd gezien als een wondermiddel

Dat asbest gevaarlijk materiaal is, is inmiddels bij iedereen bekend. Dat was vroeger wel anders. Niet alleen werd asbest ooit volop gebruikt als bouwmateriaal, het werd zelfs als een soort wondermiddel gezien. Alhoewel dit je vandaag de dag misschien zal verbazen, waren er destijds wel degelijk redenen om aan te nemen dat asbest een fantastisch (bouw)materiaal was. Waarom asbest ooit werd gezien als wondermiddel? Daar vertelt Veldhuis Asbestsanering in dit artikel meer over.

Hoe asbest zo fantastisch leek

Binnen de bouw is iedereen natuurlijk op zoek naar de beste en meest veilige bouwmaterialen voor een zo laag mogelijke prijs. Tijdens de industriële revolutie aan het einde van de 19de eeuw, dacht men in asbest het materiaal gevonden te hebben dat aan al deze eisen voldeed. Door cement te combineren met asbest werd ontdekt dat een krachtige verbinding ontstond die duurzaam, goedkoop, brandveilig en sterk was. In Nederland stond deze ontdekking beter bekend als Eternit. Er werd daarna volop met dit sterke, goedkope en ogenschijnlijk veilige materiaal gebouwd.

Wanneer werden de gevaren ontdekt?

De arbeidsinspectie bestempelde asbest in 1931 als een schadelijk product voor de volksgezondheid in Nederland. Toen werd namelijk bekend dat ziektes zoals asbestose en stoflongziekte een direct gevolg waren van werken met asbest. De grote omvang van deze problemen was toen nog niet eens bekend, gezien de mogelijkheden tot onderzoek beperkt waren en de mensen die problemen ondervonden de oorzaak niet kenden. Het heeft tot 1949 geduurd voordat asbestose als beroepsziekte werd bestempeld in Nederland.

Wanneer werd asbest verboden?

De gevaren van asbest voor de gezondheid werden in de loop van de 20ste eeuw steeds meer bekend en erkend. Op basis daarvan werd ook de wetgeving steeds meer aangepast. Het aantal toepassingen van asbest in Nederland is sinds de jaren 70 dan ook sterk afgenomen. Zo is er sinds 1977 een verbod op het gebruik van crocidoliet. Sinds 1982 een verbod op de productie van asbesthoudende vloerbedekking, asbestpapier, asbest karton en asbesthoudende isolatie. En sinds 1993 is er een algeheel verbod op de verkoop en op het beroepsmatige gebruik van asbest.

Meer weten over asbest?

Meer weten over asbest en asbestsanering? Vermoed je asbest in je woning of pand en heb je snel een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf nodig om je te helpen? Bel ons op 06 13 54 36 37 of mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl. Een bericht sturen via het contactformulier kan uiteraard ook. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Waarom is asbest gevaarlijk en waarom mag het niet meer worden gebruikt?

Asbest: de meeste mensen zijn bekend met de term en weten ook dat het slecht voor de gezondheid is. Asbest komt zelfs met enige regelmaat in het nieuws nadat het bijvoorbeeld bij een brand of een sloop in de lucht vrijkomt. Maar wat is het nu eigenlijk? Waarom is asbest gevaarlijk en waarom mag het niet meer worden gebruikt? Veldhuis Asbestsanering vertelt je in dit artikel meer over het gebruik van asbest, de risico’s en de regelgeving.

Het gebruik van asbest

Asbest is een bouwmateriaal dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog tot 1993 veelvuldig in de bouw en constructie werd gebruikt. Je ziet asbest dan ook nog veel terug in de vorm van golfplaten op schuren of in aanbouw, afvoerbuizen en schoorstenen. Je vindt het ook in andere materialen, zoals plafondplaten, vensterbanken, vloerzeilen en zelfs in de kit van kozijnen. In losse spullen, zoals bloembakken, kan het ook voorkomen. Asbest werd zoveel gebruikt, omdat het op het eerste gezicht alleen maar voordelen had: het was goedkoop, slijtvast en brandbestendig.

Waarom is het slecht voor je?

Zoals asbest in goed ander materiaal zit, is er in feite niks aan de hand en kan het gewoon blijven zitten. Zodra bijvoorbeeld een asbestplaat doormidden breekt of er in geboord of gezaagd wordt, komen er echter kleine vezels in de lucht vrij. Het inademen van deze asbestvezels kan dan ook kankerverwekkend zijn. Vooral in een woning is dat bijzonder gevaarlijk omdat de asbest daar aanwezig kan blijven en herhaaldelijk kan worden ingeademd. Het is dan ook het herhaaldelijk inademen van asbest wat voor (grote) gezondheidsproblemen kan zorgen.

Verbod

De gevaren van asbest voor de gezondheid werden vanaf het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw langzaamaan bekend en erkend. Op basis daarvan is ook de wetgeving aangepast. Het aantal toepassingen van asbest in Nederland is sinds de jaren 70 dan ook sterk afgenomen. Zo is er sinds 1977 een verbod op het gebruik van crocidoliet. Sinds 1982 een verbod op de productie van asbesthoudende vloerbedekking, asbestpapier, asbest karton en asbesthoudende isolatie. En sinds 1993 is er een algeheel verbod op de verkoop en op de beroepsmatige toepassing van asbest.

Meer weten over asbest?

Meer weten over asbest en asbestsanering? Vermoed je asbest in je woning of pand en heb je snel een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf nodig om je te helpen? Bel ons op 06 13 54 36 37 of mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl. Een bericht sturen via het contactformulier kan uiteraard ook. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe Veldhuis Asbestsanering zorgt voor veilige asbestverwijdering

Innovaties en nieuwe technologieën in de asbestverwijderingsindustrie

Innovaties en nieuwe technologieën binnen de asbestsanering

In de wereld van de asbestverwijdering zijn de uitdagingen groot. Vooral als het aankomt op grote infrastructurele projecten. Hierbij gaat het namelijk om grote oppervlaktes die onder handen genomen moeten worden. In veel gevallen bevinden die oppervlaktes zich ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Daarnaast zijn er strenge veiligheidsregels die gehandhaafd moeten worden om de garantie te hebben dat alle betrokkenen en de omgeving veiliggesteld zijn voor de schadelijke stoffen die er vrij kunnen komen. Innovaties en nieuwe technologieën om dit proces verder te optimaliseren, stapelen zich dan ook in een rap tempo op. Veldhuis Asbestsanering vertelt er hier meer over.

Robottechnologie

Een belangrijke ontwikkeling binnen de branche is de ontwikkeling en inzet van robottechnologie. Robots zijn in staat om in gevaarlijke situaties te werken zoals in afgesloten ruimtes waar asbest aanwezig kan zijn. Robots kunnen worden geprogrammeerd voor specifieke taken zoals het spuiten van water om asbestvezels neer te slaan, het schrappen van oppervlaktes en het opzuigen van asbest in het algemeen. Hierdoor wordt het proces vereenvoudigd en versneld. Daarnaast hoeven er in deze situaties geen mensenhanden meer aan te pas te komen. Het is dus ook nog eens vele malen veiliger.

Nieuwe afzuigsystemen

De volgende belangrijke ontwikkeling is die van steeds beter wordende afzuigsystemen die asbestvezels uitstekend uit de lucht kunnen filteren. Deze systemen maken gebruik van hoogwaardige HEPA-filters, die in staat zijn om zelfs bijzonder kleine asbestdelen te grijpen. Dit verkleint direct het risico op de verspreiding van asbestvezels in het gebied.

Nieuw onderzoek

Naast deze innovaties en nieuwe technieken wordt er structureel veel onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om asbest te stabiliseren en te verpakken voor verdere veilige verwerking. Deze methoden worden vaak omschreven als in situ behandelingen. Het betreft dan vaak het aanbrengen van speciale coatings of schuimen die ervoor zorgen dat de asbestvezels goed worden vastgelegd. Wanneer de vezels vastzitten en niet meer rond kunnen dwarrelen, worden ze ingekapseld en verwijderd. Dit allemaal zonder dat er stof vrij komt. Daarnaast zijn er de laatste jaren ook veel ontwikkelingen geweest op het gebied van persoonlijk beschermingsmiddelen voor het personeel dat asbest verwijdert. Denk hierbij aan nieuwe adembeschermingsmaskers en geavanceerdere pakken.

Meer over nieuwe ontwikkelingen

Met elke ontwikkeling die er plaatsvindt, zetten we stappen in de richting van een betere en veiligere wereld zonder asbest. Wil je meer weten over ontwikkelingen binnen de asbestsanering? Of heb je een probleem met asbest en heb je snel een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf nodig om je te helpen? Bel ons op 06 13 54 36 37 of mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl en je bent verzekerd van een professionele en veilige asbestsanering! Een bericht sturen via het contactformulier kan uiteraard ook. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wat te doen als je asbest vindt in jouw woning?

Het belang van een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf

Veiligheid en professionaliteit voorop!

Asbest, ooit gewaardeerd om zijn isolerende eigenschappen, is nu bekend als een ernstig gezondheidsrisico. Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels die, wanneer ze worden verstoord, kunnen vrijkomen in de lucht en worden ingeademd. Deze vezels kunnen diep doordringen in de longen en andere delen van het ademhalingssysteem. De inademing van asbestvezels kan leiden tot verschillende ernstige longaandoeningen, waaronder asbestose en lonkanker. Bij het omgaan met asbest is de betrokkenheid van een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf dus van cruciaal belang. Alleen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf kan asbest namelijk veilig worden verwijderd. Veldhuis Asbestsanering vertelt je hoe wij professionaliteit en veiligheid voorop stellen bij het verwijderen van asbest.

De nodige veiligheidsmaatregelen

Als gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf weten wij alles over de risico’s van asbestsanering. Daarom verwijderen we asbest nooit zomaar. We starten altijd met een inventarisatie asbestsanering. Hierbij kijken we welke soort asbest het is, in welke hoeveelheid het asbest aanwezig is en op welke locatie het asbest zit. Vervolgens gaan we kijken wat de beste werkwijze voor het verwijderen van het asbest is en in welke risicoklasse deze sanering valt. We nemen de juiste veiligheidsmaatregelen en gaan dan pas aan de slag met de asbestsanering.

Verwijderen en afvoeren van asbest

We verwijderen alle asbest. Dit doen we professioneel en veilig met gespecialiseerde apparatuur. Ook verwijderen we het asbest volgens geldende wet- en regelgeving van de overheid. Daarom beschikken we over het Procescertificaat Asbestverwijdering. Vervolgens zorgen we ervoor dat alle asbesthoudende materialen veilig worden afgevoerd. Je ontvangt na de asbestsanering een vrijgavecertificaat van een onafhankelijk geaccrediteerd inspectie laboratorium. Deze kun je zelf kiezen. Je huis of pand is nu officieel asbestvrij!

Wij zijn hét professionele asbestsaneringsbedrijf voor jou

Veldhuis Asbestsanering is geregistreerd bij Ascert. Dit is de beheerstichting voor de certificatieregelingen op het gebied van asbestsanering. Door ons asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor de asbestsanering, bent je dus verzekerd van kwaliteit.

Direct contact

Heb je een probleem met asbest? En heb je snel een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf nodig om je te helpen? Bel ons op 06 13 54 36 37 of mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl en je bent verzekerd van een professionele en veilige asbestsanering! Een bericht sturen via het contactformulier kan uiteraard ook. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Asbest saneren

Hoe kies je een betrouwbaar asbestverwijderingsbedrijf?

Hoe kies je een betrouwbaar asbestverwijderingsbedrijf?

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat vroeger veel werd gebruikt in de bouw. Vooral vanwege zijn isolerende, brandwerende en robuuste eigenschappen. Die mening is veranderd: het staat nu bekend om zijn schadelijke – soms kankerverwekkende – effecten. Asbest zelf verwijderen is daardoor een delicate zaak en kun je beter niet zelf doen; hiervoor is deskundigheid en zorgvuldigheid vereist. Bij het selecteren van een vakkundig asbestverwijderingsbedrijf is het essentieel dat je een aantal belangrijke factoren in acht neemt om ervoor te zorgen dat de asbestverwijdering op een veilige en eenduidige manier wordt uitgevoerd. Wij leggen je hieronder uit waarop je moet letten.

Certificeringen

Een eerste stap is het controleren van de certificeringen van het asbestverwijderingsbedrijf. Een gerenommeerd asbestverwijderingsbedrijf, zoals wij dat zijn, moet voldoen aan strenge nationale en internationale normen. Certificeringen zoals SC-530 en SC-540 zijn indicatoren van de professionele bekwaamheid. Daarnaast is het raadzaam om na te gaan of het bedrijf beschikt over de vereiste vergunningen van de lokale autoriteiten.

Staat van dienst

Een ander cruciaal aspect is de ervaring van het asbestverwijderingsbedrijf in de branche. Een lang bestaand bedrijf met een positieve staat van dienst heeft de nodige expertise ontwikkeld en heeft mogelijk met succesvolle projecten aantoonbare ervaring opgebouwd. Controleer ook of het bedrijf gespecialiseerd is in het type asbestverwijdering dat je nodig hebt, of het nu gaat om dakbedekking, isolatiemateriaal of andere toepassingen.

Goede reviews?

Referenties en reviews zijn waardevolle bronnen bij het beoordelen van de reputatie van een asbestverwijderingsbedrijf. Vraag naar ervaringen van eerdere klanten en bekijk de eventuele online beoordelingen. Een transparant bedrijf heeft geen moeite om positieve referenties te delen en eventuele zorgen aan te pakken.

Kosten

Prijs is ook een overweging, maar het is belangrijk om niet louter op de kosten te focussen. Kies voor een bedrijf dat een redelijke prijs/kwaliteit biedt voor de asbestverwijdering. Een te lage prijs zou kunnen wijzen op minder ervaring of gebrekkiger naleving van de voorschriften.

Verwijderingsplan

Zorg er tot slot ook voor dat het door jou gekozen asbestverwijderingsbedrijf een gedetailleerd verwijderingsplan opstelt en alle benodigde veiligheidsmaatregelen treft. Een betrouwbaar asbestverwijderingsbedrijf zal open communiceren en is transparant over hun processen. Dit bedrijf zorgt ervoor dat de asbestverwijdering volgens de hoogste normen wordt uitgevoerd.

Contact met Veldhuis Asbestsanering

Uiteraard zijn wij het asbestverwijderingsbedrijf dat zich conformeert aan alles wat we hierboven hebben beschreven. Asbestverwijdering is complex en vereist zorgvuldige planning en uitvoering voor de gezondheid van iedereen. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf nodig? Bel ons op 06 13 54 36 37 of mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl Een bericht sturen via het contactformulier kan uiteraard ook.

Hoe Veldhuis Asbestsanering zorgt voor veilige asbestverwijdering

Het proces van asbestverwijdering: wat te verwachten?

Het proces van asbestverwijdering: wat te verwachten?

Het is inmiddels algemeen bekend dat asbest is een gevaarlijk materiaal is dat in veel oudere woningen en bedrijfsgebouwen kan worden aangetroffen. Ook veel daken van oudere schuren en bedrijfspanden zijn vaak nog voorzien van asbest. Wie er verder niets mee doet – boren, zagen etc.- kan het materiaal gerust laten zitten. Wie wel plannen heeft met asbesthoudend materiaal kan maar beter zorgen dat het op een veilige en verantwoorde manier verwijderd om ‘onszelf’ te beschermen. In dit blog bespreken we het proces van asbestverwijdering en wat u kunt verwachten wanneer u dit laat doen.

Inspectie

Het eerste en belangrijkste aspect van asbestverwijdering laten uitvoeren is het laten doen van een inspectie om te bekijken of er inderdaad asbesthoudend materiaal aanwezig is. We beoordelen dan in welke hoeveelheid het aanwezig is en op welke locatie? Ook bekijken we wat in dat geval de beste werkwijze voor asbestverwijdering is en in welke risicoklasse de sanering valt? Hierbij beoordelen we de staat van het asbest en het mogelijke gevaar voor bewoners en/of werknemers. Op basis van deze beoordeling stellen we een plan op voor veilig asbestverwijdering.

Plan voor asbestverwijdering

Het verwijderingsplan omvat alle details over hoe het asbest zal worden verwijderd, inclusief de benodigde veiligheidsmaatregelen en het gebruik van beschermende uitrusting. Dit plan dienen we in bij de betreffende gemeente en moet worden goedgekeurd voordat de feitelijke asbestverwijdering begint.

Feitelijke asbestverwijdering

Als we overgaan tot de feitelijke asbestverwijdering, nemen we de benodigde veiligheidsmaatregelen, waaronder het isoleren van het werkgebied en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het asbesthoudende materiaal wordt voorzichtig verwijderd volgens het opgestelde plan. Na de verwijdering wordt het werkgebied zorgvuldig schoongemaakt en gecontroleerd op eventuele resterende asbestvezels. Dit proces is essentieel om ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke vezels achterblijven. De asbesthoudende materialen moeten ten slotte volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.

Inspectie en certificering

Na voltooiing van de asbestverwijdering wordt een laatste inspectie uitgevoerd om te controleren of alles correct is uitgevoerd. Als aan alle vereisten is voldaan, kan een certificaat van asbestverwijdering worden afgegeven. Dat vrijgave certificaat krijgt u van een onafhankelijk geaccrediteerd inspectie laboratorium dat u zelf kunt uitkiezen.

Contact met Veldhuis Asbestsanering

Het proces van asbestverwijdering is complex en vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Dat is namelijk van belang voor de gezondheid van iedereen die bij het proces betrokken is, en het draagt bij aan een veiligere leefomgeving voor ons allemaal. Denkt u dat er bij u asbest verwijderd moet worden? Veldhuis Asbestsanering verzorgt voor u het gehele proces van asbestverwijdering. Bel ons op 06 13 54 36 37, of mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl En bericht sturen via contactformulier kan uiteraard ook.

Asbest

Alles wat u moet weten over asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie: alles wat u moet weten

Asbestinventarisatie is een essentiële procedure om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in gebouwen en structuren te identificeren en te documenteren. Hierdoor kunt u erachter komen of uw pand asbest bevat of niet. Een asbestinventarisatie stelt eigenaren en beheerders van panden in staat om veilige omgevingen te creëren en passende maatregelen te nemen om blootstelling aan asbest te voorkomen. Hierdoor worden gezondheidsrisico’s geminimaliseerd en wordt de omgeving beschermd tegen blootstelling aan asbestvezels. Veldhuis Asbestsanering vertelt u in dit blog alles wat u moet weten over asbestinventarisatie.

Wat is asbestinventarisatie?

Asbestinventarisatie is het proces van systematisch onderzoek en documentatie van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in een gebouw, object of structuur. Het doel van deze procedure is om eigenaren, beheerders en werknemers bewust te maken van de locatie en toestand van asbest. Dus wilt u weten of u asbest in uw woning of bedrijfspand in Doetinchem heeft? En in welke mate? Maak dan een afspraak met Veldhuis Asbestsanering voor een asbestinventarisatie in Doetinchem.

Het belang van een asbestinventarisatie

Wanneer asbestvezels worden ingeademd, kan dit ernstige longaandoeningen en zelfs kanker veroorzaken. Om dit en andere gezondheidsrisico’s te kunnen voorkomen, is asbestinventarisatie noodzakelijk. Mocht er naar aanleiding van de asbestinventarisatie asbest aangetroffen worden bij u in Doetinchem, dan kunnen de professionals van Veldhuis Asbestsanering alle asbest veilig en op een verantwoorde wijze verwijderen.

Veilig asbest verwijderen

Asbest mag niet zomaar verwijderd worden. Het verwijderen van asbest is namelijk verbonden aan bepaalde regels en wetgevingen. Voor uw en onze veiligheid werken onze professionals volgens deze regels en bepalingen. We zijn dan ook in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering. Voor een asbestinventarisatie in Doetinchem of het verwijderen van asbest, bent u dus bij ons aan het juiste adres. Onze werkwijze is als volgt:

  • Uitvoeren van de asbestinventarisatie
  • Indienen sloopmelding
  • Uitvoeren eindcontrole
  • Overhandigen vrijgaverapport
  • Veilig afvoeren van asbesthoudend materiaal
  • Saneren van asbesthoudende materialen/toepassingen

Contact met Veldhuis Asbestsanering

Wilt u een asbestinventarisatie in Doetinchem laten uitvoeren? Neem dan contact op met Veldhuis Asbestsanering. Indien er asbest verwijderd moet worden, doen wij dit ook graag voor u. Wij verzorgen voor u het gehele traject. Van aanvraag tot de daadwerkelijke asbestsanering en zelfs het eventueel monteren van een nieuw dak! Bel naar 06 13 54 36 37, stuur ons een e-mail via info@veldhuisasbestsanering.nl of laat een bericht achter via het contactformulier om een afspraak te maken.

Asbest

Hoe weet je of er asbest in je woning is?

Hoe herkent u asbest in uw woning en hoe pakt u eventuele risico’s aan?

Asbest: in de jaren ’80 een soort van het zevende wereldwonder en een veelgebruikt bouwmateriaal wegens zijn lichte en onverwoestbare eigenschappen, is nu vooral bekend om zijn gevaarlijke eigenschappen voor onze gezondheid. Denk aan longkanker en mesothelioom. AIs uw woning vóór 1980 gebouwd is, dan is er een kans dat het asbesthoudende materialen bevat. Asbest wordt vaak aangetroffen in onder andere dakbedekking, isolatie, tegels en meer. Wij vertellen hoe u weet of er asbest in uw woning aanwezig is en hoe u er veilig mee om kunt gaan.

Leeftijd van de woning

De leeftijd van een woning is een belangrijke factor bij het inschatten van de kans op de aanwezigheid van asbest. Gebouwen van vóór 1980 hebben een grotere kans op asbest, omdat het veel werd gebruikt in bouwmaterialen zonder dat de gezondheidsrisico’s bekend waren.

Asbestbedrijf inschakelen

Een asbestbedrijf inschakelen voor een asbestinventarisatie is een goede mogelijkheid. Onze getrainde experts herkennen potentiële asbesthoudende materialen. Dat kunnen we op het oog en, bij twijfel, door het nemen van monsters voor laboratoriumtests. Zo krijgt u een duidelijk beeld van eventuele asbestrisico’s in uw woning.

Welke materialen zijn verdacht?

Bepaalde bouwmaterialen hebben een grotere kans op asbest. Dat zijn bijvoorbeeld vinyl, vloertegels, dakpannen, leidingisolatie, plafonds met spuitpleister en cementplaten. Komt u deze materialen tijdens een verbouwing of renovatie tegen? Of ziet u tekenen van slijtage? Laat ze dan testen op hun asbestgehalte.

Asbest als isolatiemateriaal

Asbest werd ook vaak gebruikt in isolatieproducten vanwege de hittebestendige eigenschappen. Heeft uw woning oude isolatie, met name op zolders of in muren? Dan kunnen die asbest bevatten. Vermijd het verstoren van de isolatie en zoek professionele tests en verwijdering indien nodig.

Asbest herkennen?

Hoewel niet doorslaggevend, is asbest ook visueel herkenbaar. Bijvoorbeeld, als isolatie er pluizig en witachtig uitziet met glanzende deeltjes, kan het asbest bevatten. Een visuele inspectie alleen is echter niet voldoende. Om de aanwezigheid van asbest te bevestigen, zijn tests noodzakelijk.

Wees voorzichtig met eigen renovaties

Heeft u plannen om uw woning te verbouwen of renoveren? Wees dan voorzichtig! Doe-het-zelf projecten waarbij u materialen boort, schuurt of sloopt, kunnen asbestvezels vrijgeven. Laat ‘verdachte’ materialen vóór het starten van de renovatie professioneel onderzoeken.

Omgaan met asbest in uw woning

Ontdekt u onbeschadigd asbest in uw woning? Dan kunt u overwegen om het onaangeroerd te laten. Is het materiaal beschadigd of aan het afbrokkelen? Dan moet het professioneel worden verwijderd.

Meer informatie over asbest verwijderen?

Vindt u asbest in uw woning? Bel dan zo snel mogelijk de specialisten van Veldhuis Asbestsanering om het asbest professioneel en veilig uit uw woning te laten verwijderen. Wilt u meer informatie over onze manier van werken? Of heeft u andere vragen? Bel naar 06 13 54 36 37, stuur ons een e-mail via info@veldhuisasbestsanering.nl of laat een bericht achter via het contactformulier.

De gevaren van zelf asbest verwijderen; waarom het beter is om professionals in te schakelen

De gevaren van zelf asbest verwijderen; waarom het beter is om professionals in te schakelen

Zelf asbest verwijderen? Doe het niet!

Tref je asbest aan in jouw woning of bedrijfspand? Ga hier dan heel voorzichtig mee om. Asbest kan namelijk heel schadelijk zijn voor de gezondheid. Het kan longkanker, longvlieskanker en buikvlieskanker veroorzaken. Ga dus ook nooit zelf asbest verwijderen en laat dit altijd over aan een gekwalificeerd bedrijf, zoals Veldhuis Asbestsanering. Het kost je wat meer, maar je hoeft het in ieder geval niet met jouw gezondheid te betalen. In dit blog vertellen we je graag meer over de gevaren van asbest verwijderen en waarom het beter is om hiervoor professionals in te schakelen.

Het gevaar van asbest

Omdat asbest bouwtechnisch gezien veel goede eigenschappen heeft, werd het tussen de 1945 en de jaren ’80 van de vorige eeuw veel gebruikt voor de bouw van woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen. Helaas bleek dit materiaal later een groot gevaar te zijn voor de volksgezondheid. Door het inademen van losse asbestvezels kunnen er ernstige ziektes ontstaan, zoals longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker. Hoe meer vezels je in totaal inademt, hoe groter de kans dat je hier ziek van wordt. Daarom moet je nooit zelf asbest gaan verwijderen. In Arnhem asbestverwijdering nodig? Bel Veldhuis Asbestsanering!

Hoe wij professioneel asbest verwijderen

Wij zijn een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. We staan dus garant voor een veilige en professionele asbestverwijdering. Voordat we het asbest uit jouw woning of bedrijfspand in Arnhem verwijderen, doen we een inventarisatie asbestsanering. Welk soort asbest treffen we aan? In welke hoeveelheden treffen we het aan? En op welke locatie bevindt het zich? Daarna bepalen we de werkwijze voor het asbest verwijderen, kijken we in welke risicoklasse de sanering valt en dienen we een sloopmelding in bij de gemeente. Nu kunnen we het asbest verwijderen en de asbesthoudende materialen veilig voor je afvoeren. Als dit klaar is, ontvang je een vrijgavecertificaat, waarmee je kunt aantonen dat jouw woning of bedrijfspand asbestvrij is.

De kosten

De kosten van asbestverwijdering in Arnhem zijn afhankelijk van het type asbest, de hoeveelheid asbest en de omvang van de werkruimte. Natuurlijk geldt dat hoe meer asbest er is, hoe groter de klus wordt en hoe hoger de kosten zijn.

Meer informatie over professioneel asbest verwijderen?

Asbest is dus een groot gevaar voor de gezondheid en moet daarom altijd professioneel verwijderd worden. Wil je meer informatie over hoe wij asbest verwijderen? Of heb je vragen? Bel naar 06 – 13543637, stuur ons een e-mail via info@veldhuisasbestsanering.nl of laat een bericht achter via het contactformulier.