De gevaren van zelf asbest verwijderen; waarom het beter is om professionals in te schakelen

De gevaren van zelf asbest verwijderen; waarom het beter is om professionals in te schakelen

Zelf asbest verwijderen? Doe het niet!

Tref je asbest aan in jouw woning of bedrijfspand? Ga hier dan heel voorzichtig mee om. Asbest kan namelijk heel schadelijk zijn voor de gezondheid. Het kan longkanker, longvlieskanker en buikvlieskanker veroorzaken. Ga dus ook nooit zelf asbest verwijderen en laat dit altijd over aan een gekwalificeerd bedrijf, zoals Veldhuis Asbestsanering. Het kost je wat meer, maar je hoeft het in ieder geval niet met jouw gezondheid te betalen. In dit blog vertellen we je graag meer over de gevaren van asbest verwijderen en waarom het beter is om hiervoor professionals in te schakelen.

Het gevaar van asbest

Omdat asbest bouwtechnisch gezien veel goede eigenschappen heeft, werd het tussen de 1945 en de jaren ’80 van de vorige eeuw veel gebruikt voor de bouw van woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen. Helaas bleek dit materiaal later een groot gevaar te zijn voor de volksgezondheid. Door het inademen van losse asbestvezels kunnen er ernstige ziektes ontstaan, zoals longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker. Hoe meer vezels je in totaal inademt, hoe groter de kans dat je hier ziek van wordt. Daarom moet je nooit zelf asbest gaan verwijderen. In Arnhem asbestverwijdering nodig? Bel Veldhuis Asbestsanering!

Hoe wij professioneel asbest verwijderen

Wij zijn een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. We staan dus garant voor een veilige en professionele asbestverwijdering. Voordat we het asbest uit jouw woning of bedrijfspand in Arnhem verwijderen, doen we een inventarisatie asbestsanering. Welk soort asbest treffen we aan? In welke hoeveelheden treffen we het aan? En op welke locatie bevindt het zich? Daarna bepalen we de werkwijze voor het asbest verwijderen, kijken we in welke risicoklasse de sanering valt en dienen we een sloopmelding in bij de gemeente. Nu kunnen we het asbest verwijderen en de asbesthoudende materialen veilig voor je afvoeren. Als dit klaar is, ontvang je een vrijgavecertificaat, waarmee je kunt aantonen dat jouw woning of bedrijfspand asbestvrij is.

De kosten

De kosten van asbestverwijdering in Arnhem zijn afhankelijk van het type asbest, de hoeveelheid asbest en de omvang van de werkruimte. Natuurlijk geldt dat hoe meer asbest er is, hoe groter de klus wordt en hoe hoger de kosten zijn.

Meer informatie over professioneel asbest verwijderen?

Asbest is dus een groot gevaar voor de gezondheid en moet daarom altijd professioneel verwijderd worden. Wil je meer informatie over hoe wij asbest verwijderen? Of heb je vragen? Bel naar 06 – 13543637, stuur ons een e-mail via info@veldhuisasbestsanering.nl of laat een bericht achter via het contactformulier.

Wat te doen als je asbest vindt in jouw woning?

Wat te doen als je asbest vindt in jouw woning?

Ik heb asbest in mijn woning, wat nu?

Heb ik asbest in mijn woning? Veel mensen met een huis dat tussen 1945 en de jaren ’80 van de vorige eeuw zullen zich dit afvragen. In deze tijd werd asbest namelijk veel gebruikt als bouwmateriaal in woningen. Dat komt doordat dit materiaal oersterk, slijtvast, isolerend, brandwerend én heel goedkoop was. Later bleek alleen dat losse asbestvezels zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom werd het gebruik van asbest in 1993 officieel verboden. Vind je asbest in jouw woning? En weet je niet wat je moet doen? Bel Veldhuis Asbestsanering voor het professioneel en veilig verwijderen van het asbest.

Asbestvrij huis

Als je in jouw woning asbest aantreft, is het belangrijk dat je daar voorzichtig mee omgaat. Ga zeker niet zelf aan de slag met het asbest verwijderen. Laat hier altijd een professioneel bedrijf voor komen. Wij verwijderen asbest, asbest besmet materiaal en asbesthoudende producten uit jouw woning. Zowel binnen- als buitenshuis en op zeer moeilijk toegankelijke plekken, zoals de kruipruimte van de woning. Als we klaar zijn heb jij een asbestvrij huis!

Inventarisatie asbestsanering

Voordat we de asbest in jouw woning kunnen verwijderen, doen we een inventarisatie asbestsanering. Dit houdt in dat we kijken welke soort asbest je in jouw woning hebt, in welke hoeveelheid het asbest aanwezig is en op welke locatie het asbest zich bevindt. Vervolgens bekijken we welke werkwijze het meest geschikt is voor het verwijderen van het asbest en in welke risicoklasse deze sanering valt. Nadat we bij de gemeente een sloopmelding hebben ingediend, kan het verwijderen van alle asbest en asbestdelen beginnen. Dit doen we altijd volgens de geldende wet- en regelgeving van de overheid. We zijn dan ook in het bezit van een Procescertificaat Asbestverwijdering.

Vrijgavecertificaat

Nadat alle asbest en asbestdelen uit jouw woning verwijderd zijn, voeren we deze asbesthoudende materialen veilig af. Je zult vervolgens een vrijgavecertificaat ontvangen van een onafhankelijk geaccrediteerd inspectie laboratorium. Gefeliciteerd, je hebt nu geen asbest meer in jouw woning!

Meer informatie over asbest verwijderen?

Als je asbest in jouw woning vindt, bel je dus spoedig de specialisten van Veldhuis Asbestsanering op om het asbest professioneel en veilig uit jouw woning te laten verwijderen. Wil je meer informatie over onze manier van werken bij asbest verwijderen? Of heb je vragen? Bel naar 06 – 13543637, stuur ons een e-mail via info@veldhuisasbestsanering.nl of laat een bericht achter via het contactformulier.

Hoe Veldhuis Asbestsanering zorgt voor veilige asbestverwijdering

Hoe Veldhuis Asbestsanering zorgt voor veilige asbestverwijdering

Veilige en professionele asbestverwijdering

Tot de jaren ’80 werd er voor de bouw van huizen veel gebruikgemaakt van asbest. Toen we erachter kwamen dat je door het inademen van losse asbestvezels longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker kunt krijgen, mag dit niet meer. In oude huizen kan zich echter nog steeds asbest bevinden. Heb jij asbest in jouw woning? Dan is het belangrijk dat je de asbest laat verwijderen. Doe dit nooit zelf, maar laat hier een professional voor komen. Veldhuis Asbestsanering vertelt je graag hoe wij zorgen voor een veilige asbestverwijdering.

Hoe werkt veilige asbestverwijdering?

Voor asbestverwijdering in Nijmegen bieden wij een totaaloplossing. Dat betekent dat wij niet alleen het asbest en de asbestdelen professioneel en veilig voor je verwijderen, maar dat we ook een asbestinventarisatierapport opstellen en een sloopmelding bij de gemeente aanvragen. Onze werkwijze is als volgt:

 • We starten met een inventarisatie asbestsanering: om welk soort asbest gaat het, in welke hoeveelheden en op welke locatie? Vervolgens bekijken we welke werkwijze we het beste kunnen toepassen om het asbest te verwijderen en in welke risicoklasse de sanering valt.
 • Er wordt een sloopmelding ingediend bij de gemeente.
 • Op het afgesproken tijdstip verwijderen we veilig en professioneel het asbest uit jouw woning.
 • We voeren de asbesthoudende materialen veilig af.
 • Na afloop ontvang je een vrijgave certificaat van een onafhankelijk geaccrediteerd inspectie laboratorium die je zelf kunt kiezen.

Geregistreerd bij Ascert

Wij verzorgen bij zowel particulieren als bedrijven professionele en veilige asbestverwijdering in Nijmegen. Dit doen wij binnenshuis en buitenshuis en ook op lastig toegankelijke plekken, zoals kruipruimtes. Onze gespecialiseerde medewerkers werken altijd professioneel en veilig, zoals dat wettelijk verplicht is voor asbestverwijdering. Wij zijn dan ook geregistreerd bij Ascert, de beheerstichting voor de certificatieregelingen in dit werkveld.

Waarom Veldhuis Asbestsanering voor asbestverwijdering?

Omdat asbest gevaarlijk is en schadelijk voor de gezondheid kan zijn, is het belangrijk dat je de asbestverwijdering aan ons overlaat. Wij weten wat we moeten doen om het asbest verantwoord uit jouw woning te verwijderen. We werken altijd veilig, bieden je een heldere en transparante communicatie en maken duidelijke afspraken. Dus is er bij jouw woning of bedrijfspand asbestverwijdering nodig? Neem dan spoedig contact op met de specialisten van Veldhuis Asbestsanering.

Meer informatie over onze manier van asbestverwijdering?

Wil je meer weten over onze manier van werken bij veilige asbestverwijdering in Nijmegen? Of heb je andere vragen voor ons? Bel naar 06 – 13543637, stuur ons een e-mail via info@veldhuisasbestsanering.nl of laat een bericht achter via het contactformulier.

De wet- en regelgeving voor asbest

Wetten en regels rondom asbest

De wet- en regelgeving rondom asbest is al jarenlang erg streng. Sinds 1994 is het handelen in en het toepassen van asbest verboden. Daarnaast is ook het bewerken van al bestaand asbestmateriaal (in bijna elk geval) illegaal. Toch is er nog altijd asbest aanwezig in gebouwen, installaties en schepen. Om mensen te behoeden voor de gezondheidsrisico’s van asbest is er strenge wetgeving. Veldhuis Asbestsanering vertelt er hier graag meer over.

Grenzen en risicoklassen

Op het gebied van asbest en asbest verwijderen gelden strenge grenswaarden voor lucht. In de lucht die door personeel wordt ingeademd, mogen er maximaal 2000 asbestvezels per kubieke meter zitten. Dit geldt als de gemiddelde waarde voor een werkdag van 8 uur. Als de hoeveelheid asbestvezels in de lucht lager is dan deze grenswaarde, dan spreken we over risicoklasse 1. In dat geval zijn de basisregels van kracht. Is er sprake van meer asbestvezels dan de grenswaarde? Dan spreken we van risicoklasse 2 of 2A. Er zijn dan extra regels van kracht.

Inventariseren, melden, vrijgeven en verwijderen

Zodra er werk gedaan moet worden waarbij de kans op blootstelling aan asbestvezels groot is, is een werkgever verplicht om een aantal zaken geregeld te hebben. Als er bijvoorbeeld onderhoud of sloop moet plaatsvinden aan of van een gebouw, moet dit veilig gebeuren.

Veilig verwijderen

Voordat het werk gedaan wordt, moet het asbest bijvoorbeeld al verwijderd zijn mits dit veilig kan. Daarvoor moet een inventarisatie gedaan worden. Deze is sowieso verplicht bij gebouwen en objecten die voor 1994 gebouwd zijn. Voor schepen geldt deze regel ook als ze na 1994 gebouwd zijn. De inventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

Gecertificeerde bedrijven

Als uit deze inventarisatie blijkt dat het verwijderen van asbest onder risicoklasse 2 of 2A valt, mag dit enkel en alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde asbestverwijderaar. Valt het onder risicoklasse 1? Dan mag een niet-gecertificeerd bedrijf dit ook doen. Het verwijderen van asbest moet minstens 2 dagen van tevoren worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Is er sprake van risicoklasse 2 of 2A? Dan dient het ook gemeld te worden bij het Landelijk Asbestvolgsysteem. Na het verwijderen dient er een eindbeoordeling te worden gedaan. Is de beoordeling goed? Dan mag de locatie weer worden gebruikt.

Meer weten?

Wil je meer weten over wet- en regelgeving over asbest? Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen in deze regels? Veldhuis Asbestsanering vertelt je er graag meer over! Neem contact met ons op door te bellen naar 06 – 13543637, een e-mail te sturen naar info@veldhuisasbestsanering.nl of een bericht voor ons achter te laten via het contactformulier.

Asbest.verwijderen Veldhuis asbestsanering

Wat zijn de gevaren van asbest?

De gevaren van asbest uitgelegd

Wat zijn de gevaren van asbest? Dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid is inmiddels bekend, maar wat is er nu zo gevaarlijk aan? Asbest is in feite een verzamelnaam voor 6 verschillende vezelvormige mineralen. Ze worden gedolven in open en gesloten mijnen, zowel boven- als ondergronds. Omdat het materiaal een onverwoestbare kwaliteit heeft, werd het in het verleden veelvuldig in de bouw gebruikt. Het probleem ontstaat echter zodra asbest als losse vezels wordt ingeademd. Hoe meer asbestvezels u inademt, hoe groter de kans is dat u asbestgerelateerde kanker krijgt.

Hoe komt asbest vrij?

Asbest kan op verschillende manieren vrijkomen in de vorm van vezels.

 • Door de sloop van asbesthoudend materiaal
 • Door het bewerken van asbesthoudend materiaal
 • Door het ontstaan van brand op plekken met asbesthoudend materiaal
 • Door het (foutief) verwijderen van asbesthoudend materiaal

Op elke plek waar asbest is gebruikt als bouwmateriaal, is professionele asbestsanering noodzakelijk.

Kleine risico’s voor de gezondheid

Er komen in de lucht standaard kleine hoeveelheden asbest voor. Je ademt dus in feite altijd wel een klein beetje asbest in. Het kan voorkomen dat je per ongeluk in korte tijd meer asbestvezels inademt. Dit kan dus gebeuren als er foutief asbesthoudend materiaal wordt verwijderd of als er brand ontstaat in een woning waar nog asbest in gebruikt is. Als je in een kort tijdsbestek meer asbestvezels inademt, is het risico op asbestkanker gelukkig erg laag. Gedurende een mensenleven wordt er slechts weinig asbest ingeademd. De kans op asbestkanker is dus sowieso al erg klein voor de meeste mensen.

Grote risico’s voor de gezondheid

Een groot risico op kanker door asbest is wanneer je vele jaren veel asbestvezels hebt ingeademd. Dit gebeurde vooral vroeger erg vaak toen asbest nog als bouwmateriaal werd gebruikt en er veel mee gewerkt werd. Denk hierbij aan bouwvakkers, timmermannen en mensen in de installatietechniek en de industrie. Vandaag de dag zijn de regels rondom asbest erg streng. De tijd tussen het inademen van asbestvezels en het krijgen van asbestkanker is lang, ongeveer 40 jaar. Het aantal mensen dat asbestgerelateerde ziektes krijgt, neemt dan ook nog steeds toe. Dit zijn dan ook vaak mensen die een heel leven met asbest gewerkt hebben.

Meer weten?

Wil je meer weten over de verschillende gezondheidsrisico’s van asbest? Veldhuis Asbestsanering vertelt je er graag meer over! Neem contact met ons op door te bellen naar 06 – 13543637, een e-mail te sturen naar info@veldhuisasbestsanering.nl of een bericht voor ons achter te laten via het contactformulier.

Asbest; wat is het en hoe herken je het?

Asbest herkennen om het veilig te laten verwijderen

Veel mensen kennen de term asbest wel. Ze horen er wel eens wat over in het nieuws. Er is dan ergens asbest vrijgekomen en dan is dat een probleem. Mar wat asbest nu eigenlijk is, weet niet iedereen. En als je er niet mee te maken hebt, is dat ook wel logisch. Toch kan het geen kwaad om te weten wat asbest is en hoe je het kunt herkennen. Je leest er meer over in ons blog.

Wat is asbest?

Asbest is een mineraal dat voornamelijk werd gebruikt in bouwmaterialen. Tussen 1945 en de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in veel gebouwen, woningen en installaties asbest als bouwmateriaal gebruikt voor veel toepassingen, zowel binnen, als buiten. Het werd ook als dakbedekking gebruikt, omdat het een veelzijdig, sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop materiaal was. Maar toen bleek dat asbestvezels zeer schadelijk zijn voor de gezondheid, werd het gebruik hiervan in 1993 officieel verboden. Heb je asbest in je woning, kantoor of fabriekspand gevonden? Schakel dan ons asbestbedrijf in voor het professioneel laten verwijderen van asbest. Het is dus belangrijk om te weten hoe je asbest kunt herkennen.

Wat zijn de eigenschappen van asbest?

Asbest was populair vanwege onderstaande eigenschappen:

 • Bestand tegen water en chemicaliën
 • Bestand tegen hoge temperaturen
 • Zeer slijtvast
 • Grote treksterkte
 • Goed mengbaar met andere materialen (bijvoorbeeld cement)
 • Goed isolerend
 • Goedkoop en makkelijk te verwerken

Asbest verwijderen

Vanwege de grote gezondheidsrisico’s is de populariteit van asbest verdwenen. Sterker nog: als je vermoedt dat er asbest in een gebouw of een andere constructie zit, is het belangrijk om de situatie te laten inspecteren door een professional. Als blijkt dat er asbest aanwezig is, moeten er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat er geen vezels in de lucht worden verspreid.

Asbest herkennen

Als je een oud gebouw binnengaat, is het ook verstandig om te kijken of je asbest kunt herkennen. Het materiaal ziet eruit als een soort karton. Het is vaak te vinden op muren, plafonds, vloeren en als isolatie. Als je het materiaal ziet, moet je het met rust laten en contact opnemen met Veldhuis Asbestsanering.

Meer weten?

Wil je meer weten over asbest en/of asbest laten verwijderen? Veldhuis Asbestsanering staat voor je klaar! Neem contact met ons op door te bellen naar 06 – 13 54 36 37, een e-mail te sturen naar info@veldhuisasbestsanering.nl of een bericht voor ons achter te laten via het contactformulier.