DAV Mentortraject

Voor het behalen van het certificaat DAV2 dient eerst een traject te worden afgelegd welke bestaat uit het behalen van het DAV1 certificaat,  waarna een leer-werk traject moet worden afgelegd onder begeleiding van een gecertificeerde mentor.
Wij zijn een gecertificeerd leerbedrijf en hebben gecertificeerde mentoren in dienst die het complete proces naar DAV2 zowel intern als extern kunnen begeleiden.

Het traject bestaat uit:

• Een 2 daagse cursus DAV1 met daaropvolgend het examen DAV1.
• Een leer-werkovereenkomst met een maximale duur van 6 maanden.
• Het uitvoeren van 120 pakuren, waarvan tenminste 30 in containment, op ten minste 40 pakdagen van minimaal 1 pakuur per dag.
• Het uitvoeren van een aantal opdrachten die worden verstrekt door de mentor, bestaande uit theoretische en praktische kennis.
• Een 1 daagse curcus DAV2 met daaropvolgend het examen DAV2

Als dit traject met goed gevolg is afgelegd bent u in het bezit van een DAV2 certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar en mag u zelfstandig aan het werk.