De wet- en regelgeving voor asbest

Wetten en regels rondom asbest

De wet- en regelgeving rondom asbest is al jarenlang erg streng. Sinds 1994 is het handelen in en het toepassen van asbest verboden. Daarnaast is ook het bewerken van al bestaand asbestmateriaal (in bijna elk geval) illegaal. Toch is er nog altijd asbest aanwezig in gebouwen, installaties en schepen. Om mensen te behoeden voor de gezondheidsrisico’s van asbest is er strenge wetgeving. Veldhuis Asbestsanering vertelt er hier graag meer over.

Grenzen en risicoklassen

Op het gebied van asbest en asbest verwijderen gelden strenge grenswaarden voor lucht. In de lucht die door personeel wordt ingeademd, mogen er maximaal 2000 asbestvezels per kubieke meter zitten. Dit geldt als de gemiddelde waarde voor een werkdag van 8 uur. Als de hoeveelheid asbestvezels in de lucht lager is dan deze grenswaarde, dan spreken we over risicoklasse 1. In dat geval zijn de basisregels van kracht. Is er sprake van meer asbestvezels dan de grenswaarde? Dan spreken we van risicoklasse 2 of 2A. Er zijn dan extra regels van kracht.

Inventariseren, melden, vrijgeven en verwijderen

Zodra er werk gedaan moet worden waarbij de kans op blootstelling aan asbestvezels groot is, is een werkgever verplicht om een aantal zaken geregeld te hebben. Als er bijvoorbeeld onderhoud of sloop moet plaatsvinden aan of van een gebouw, moet dit veilig gebeuren.

Veilig verwijderen

Voordat het werk gedaan wordt, moet het asbest bijvoorbeeld al verwijderd zijn mits dit veilig kan. Daarvoor moet een inventarisatie gedaan worden. Deze is sowieso verplicht bij gebouwen en objecten die voor 1994 gebouwd zijn. Voor schepen geldt deze regel ook als ze na 1994 gebouwd zijn. De inventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

Gecertificeerde bedrijven

Als uit deze inventarisatie blijkt dat het verwijderen van asbest onder risicoklasse 2 of 2A valt, mag dit enkel en alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde asbestverwijderaar. Valt het onder risicoklasse 1? Dan mag een niet-gecertificeerd bedrijf dit ook doen. Het verwijderen van asbest moet minstens 2 dagen van tevoren worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Is er sprake van risicoklasse 2 of 2A? Dan dient het ook gemeld te worden bij het Landelijk Asbestvolgsysteem. Na het verwijderen dient er een eindbeoordeling te worden gedaan. Is de beoordeling goed? Dan mag de locatie weer worden gebruikt.

Meer weten?

Wil je meer weten over wet- en regelgeving over asbest? Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen in deze regels? Veldhuis Asbestsanering vertelt je er graag meer over! Neem contact met ons op door te bellen naar 06 – 13543637, een e-mail te sturen naar info@veldhuisasbestsanering.nl of een bericht voor ons achter te laten via het contactformulier.