Hoe Veldhuis Asbestsanering zorgt voor veilige asbestverwijdering

Het proces van asbestverwijdering: wat te verwachten?

Het proces van asbestverwijdering: wat te verwachten?

Het is inmiddels algemeen bekend dat asbest is een gevaarlijk materiaal is dat in veel oudere woningen en bedrijfsgebouwen kan worden aangetroffen. Ook veel daken van oudere schuren en bedrijfspanden zijn vaak nog voorzien van asbest. Wie er verder niets mee doet – boren, zagen etc.- kan het materiaal gerust laten zitten. Wie wel plannen heeft met asbesthoudend materiaal kan maar beter zorgen dat het op een veilige en verantwoorde manier verwijderd om ‘onszelf’ te beschermen. In dit blog bespreken we het proces van asbestverwijdering en wat u kunt verwachten wanneer u dit laat doen.

Inspectie

Het eerste en belangrijkste aspect van asbestverwijdering laten uitvoeren is het laten doen van een inspectie om te bekijken of er inderdaad asbesthoudend materiaal aanwezig is. We beoordelen dan in welke hoeveelheid het aanwezig is en op welke locatie? Ook bekijken we wat in dat geval de beste werkwijze voor asbestverwijdering is en in welke risicoklasse de sanering valt? Hierbij beoordelen we de staat van het asbest en het mogelijke gevaar voor bewoners en/of werknemers. Op basis van deze beoordeling stellen we een plan op voor veilig asbestverwijdering.

Plan voor asbestverwijdering

Het verwijderingsplan omvat alle details over hoe het asbest zal worden verwijderd, inclusief de benodigde veiligheidsmaatregelen en het gebruik van beschermende uitrusting. Dit plan dienen we in bij de betreffende gemeente en moet worden goedgekeurd voordat de feitelijke asbestverwijdering begint.

Feitelijke asbestverwijdering

Als we overgaan tot de feitelijke asbestverwijdering, nemen we de benodigde veiligheidsmaatregelen, waaronder het isoleren van het werkgebied en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het asbesthoudende materiaal wordt voorzichtig verwijderd volgens het opgestelde plan. Na de verwijdering wordt het werkgebied zorgvuldig schoongemaakt en gecontroleerd op eventuele resterende asbestvezels. Dit proces is essentieel om ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke vezels achterblijven. De asbesthoudende materialen moeten ten slotte volgens de geldende voorschriften worden afgevoerd.

Inspectie en certificering

Na voltooiing van de asbestverwijdering wordt een laatste inspectie uitgevoerd om te controleren of alles correct is uitgevoerd. Als aan alle vereisten is voldaan, kan een certificaat van asbestverwijdering worden afgegeven. Dat vrijgave certificaat krijgt u van een onafhankelijk geaccrediteerd inspectie laboratorium dat u zelf kunt uitkiezen.

Contact met Veldhuis Asbestsanering

Het proces van asbestverwijdering is complex en vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Dat is namelijk van belang voor de gezondheid van iedereen die bij het proces betrokken is, en het draagt bij aan een veiligere leefomgeving voor ons allemaal. Denkt u dat er bij u asbest verwijderd moet worden? Veldhuis Asbestsanering verzorgt voor u het gehele proces van asbestverwijdering. Bel ons op 06 13 54 36 37, of mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl En bericht sturen via contactformulier kan uiteraard ook.