Inventarisatie asbestsanering

De inventarisatie wordt gedaan door een onafhankelijk gecertificeerd inventarisatiebureau. Indien gewenst kan Veldhuis asbestsanering deze voor u verzorgen. In het inventarisatierapport wordt o.a. beschreven om welk soort asbest het gaat, de locatie, hoeveelheid, de werkwijze en in welke risicoklasse deze valt. De benodigde tijd voor de asbestinventarisatie is ongeveer 1 week.

Heeft u al een Inventarisatierapport en een sloopmelding? Dan zijn deze te gebruiken indien beide niet ouder zijn dan drie jaar.

Voorbereidingen

Na ontvangst van de noodzakelijke meldingen voor asbestverwijdering en sloop wordt er gestart met de voorbereiding voor asbestsanering. Indien nodig worden er nieuwe golfplaten, dakplaten of sandwichpanelen besteld. En er wordt een datum afgesproken voor de asbestverwijdering.

Asbest saneren

Asbestsanering binnen
Er wordt een luchtdicht containment gebouwd en op onderdruk gezet. De lucht wordt continue gefilterd door middel van onderdrukmachines.
Vervolgens wordt het asbest verwijderd. Na verwijdering wordt de ruimte grondig schoongemaakt. Tenslotte vindt er een meting plaats door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, zowel visueel als met behulp van luchtpompen.

Asbestsanering buiten
Het gebied wordt afgezet met asbestlint en waarschuwingsborden. Na het verwijderen van het asbest, het schoonmaken van de omgeving en na inspectie van een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium ontvangen wij de vrijgave. Ook het afvoeren van het asbest wordt door ons verzorgd.

Montage nieuwe beplating

Na de asbestverwijdering wordt er indien nodig begonnen met het monteren van golfplaten, sandwichpanelen of stalen dakplaten. Als de gordingen in slechte staat verkeren zorgen wij ervoor dat de gordingen vervangen worden. Veldhuis Asbestsanering zorgt er altijd voor dat het dak van uw gebouw of schuur zo snel mogelijk weer gedicht is met nieuwe dakplaten. De planning sluit altijd naadloos aan omdat Veldhuis Asbestsanering het gehele traject verzorgt. Na het monteren van het dak volgt de volledige afwerking. Het gebouw ziet er weer als nieuw uit! Onze medewerkers zorgen ervoor dat het terrein schoon en netjes wordt achtergelaten.

Oplevering

Veldhuis asbestsanering is een betrouwbaar en ervaren bedrijf in de asbestsanering. De oplevering wordt gedaan door de leidinggevende.