Asbest

Wereldwijd is asbest verwerkt in grote hoeveelheden. Omdat asbest een onverwoestbare eigenschap heeft was dit het perfecte materiaal. Helaas is het verwerken van asbest gevaarlijk. Asbest is verwerkt in zeer veel producten en wordt veel gebruikt in de bouw en installatietechnische en huishoudelijke toepassingen.

Sinds 1 juli 1993 is er een verbod van kracht op asbest.

Wat is asbest?

Asbest is eigenlijk een collectief voor een zestal vezelvormige mineralen. Deze worden als delfstof gedolven in open (bovengrondse) en gesloten (ondergrondse) mijnen. Treffend hierbij is de kristallijnen structuur waaruit het is opgebouwd. Asbest wordt op verschillende locaties ter wereld gewonnen, zoals landen als Australië, Canada en de voormalige Sovjet Unie. In de Europese Unie wordt het gewonnen door onder andere de landen Italië en Griekenland. De asbestsoort die het meest wordt toegepast is chrysotiel(witte asbest) 80%. Amosiet (bruine asbest) wordt voor 15% toegepast en crocidoliet (blauwe asbest) voor 5%.

Asbest

Het materiaal asbest heeft allerhande kwaliteiten waardoor de industrie zoals de bouw er veelvuldig gebruik van heeft gemaakt. Het is dan tijdens de sanering ook van belang om te weten met welke vorm asbest wij te maken hebben. Dit in verband met de veiligheidsmaatregelen en het gebruik van materialen en technieken.

Als klant ben je verzekerd van een veilig en gerichte asbestverwijdering. Veldhuis Asbestsanering heeft alle kennis in huis om op snelle & effectief wijze doelgericht te kunnen helpen.

Wat zijn de eigenschappen van asbest?

  • Bestand tegen water en chemicaliën
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Zeer slijtvast
  • Grote treksterkte
  • Goed mengbaar met andere materialen (bijvoorbeeld cement)
  • Goed isolerend
  • Goedkoop en makkelijk te verwerken
Asbest veilig

Het materiaal asbest heeft allerhande kwaliteiten en was goedkoop waardoor de industrie zoals bijvoorbeeld de bouw er veelvuldig gebruik van heeft gemaakt. 

Het is tijdens de sanering van belang om te weten met welke vorm van asbest wij te maken hebben, deze informatie halen wij uit het voorafgaande aan de asbestsanering opgestelde asbestinventarisatie rapport, dit in verband met de te treffen veiligheidsmaatregelen en het gebruik van specifieke materialen en technieken.

Als klant bent u verzekerd van een veilige en professioneel uitgevoerde  asbestsanering !

Veldhuis Asbestsanering heeft alle kennis in huis om op een snelle & effectief manier doelgericht te kunnen werken.

Landelijk beleid asbest verwijderen

Het saneren van asbesthoudende toepassingen en materialen moet niet onderschat worden.
Voor uw en onze veiligheid werken wij volgens de regels en bepalingen welke zijn vastgelegd door de wetgever.

In vrijwel alle gevallen is het dus ook verplicht om het asbest te laten saneren door een erkend en gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Veldhuis Asbestsanering is in bezit van het Procescertificaat Asbestverwijdering. Bij ons bent u er dan ook van verzekerd dat uw project op een veilige en correcte manier wordt uitgevoerd.

Vragen over Asbest?

Heeft u nog vragen ? Neem daarvoor contact met ons op via telefoonnummer 06 – 13 54 36 37 of stuur een mail naar info@veldhuisasbestsanering.nl.